Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią.

Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego.

Pragnąc upowszechnić i spopularyzować postać wielkiego astronoma uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody roku Mikołaja Kopernika.

Młodsi uczniowie z klasy I, II i III  obejrzeli filmy nt. życia i wielorakich aktywności astronoma  i pokolorowały jego portrety. Natomiast  uczniowie z klasy VI wykonali kartki urodzinowe z okazji jego 550. rocznicy narodzin. Uczennica z klasy VII Evelina Krainyk namalowała piękny portret wielkiego Polaka.

Planowana jest wycieczka do  grodu Kopernika – Torunia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rok-2023-pod-patronatem-mikolaja-kopernika