Rok 2022 Rokiem Botaniki

Rok 2022 Rokiem Botaniki

                                                                                                                                                        „Jeśli umiecie patrzeć, zobaczycie,

                                                                                                                                                           że cały świat jest ogrodem”

                                                                                                                                                                        Frances Hodgson Burnett

Rośliny zawsze były dla człowieka bardzo ważne, dostarczały przede wszystkim pożywienia, ale także lekarstw, materiału na ubrania i opału, były wykorzystywane do budowy domów, a także produkcji bardzo wielu użytecznych przedmiotów i narzędzi.

W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.

Aby uczcić ten rok uczniowie klasy piątej i szóstej wykonali modele budowy kwiatu roślin okrytonasiennych. Dzieci wykonały zarówno modele trójwymiarowe, jak i płaskie. Wykorzystano różnorodne materiały: bibułę, plastelinę, druciki kreatywne, elementy plastikowe, jak również kolorowe pisaki i kredki do wykonania rysunków.

Natomiast uczniowie klasy II skonstruowali piękne, kolorowe modele drzew. Drugoklasiści wykazali się dużą kreatywnością i precyzją.

W ten sposób młodzi ludzie utrwalali budowę kwiatu, jak również doskonalili zdolności manualne.

Fotorelacja poniżej