Rodzina na wzór rodziny Jana Pawła II

Rodzina na wzór rodziny Jana Pawła II

Zwieńczeniem szkolnego konkursu „Rodzina na wzór rodziny św. Jana Pawła II” było wspólne zaprezentowanie plakatów tworzonych przez wszystkie klasy naszej szkoły. Rozstrzygnięcie było połączone z wspólnym śpiewem piosenek o świętości, rodzinie i o samym św. Janie Pawle II a także krótkim przedstawieniem jego życia w rodzinie. Uczniowie, wspierani w pracy przez nauczycieli, wykazali się pomysłowością w ukazaniu tematu i pokazali, jak ważna w życiu jest rodzina i jak różnorodnie można na nią spojrzeć. Wszystkie klasy otrzymały nagrody, aby podkreślić, że każda rodzina jest dobrem i jej potrzebujemy. Konkurs poprzedziła również wystawa zdjęć z dzieciństwa św. Jana Pawła II na korytarzu w szkole i wpisała się ona w dni związane z naszym wielkim rodakiem, a także w kierunki polityki oświatowej państwa by uwrażliwiać na prawdę i dobro oraz by wspomagać wychowawczą rolę rodziny.