Ptaki wokół nas

Ptaki wokół nas

Wiosna sprzyja obserwacjom otaczającej nas przyrody, a w szczególności licznych gatunków ptaków. Wielką ich różnorodność poznawali na lekcjach biologii uczniowie klasy szóstej. Jako dodatkową pracę przygotowali charakterystyki i rysunki ptaków związanych z różnymi siedliskami, a zwłaszcza spotykanymi w bliskim sąsiedztwie człowieka i powszechnie znanymi.

Zachęcamy do prowadzenia obserwacji i podglądania życia ptaków, które obecnie prowadzą lęgi, wysiadują jaja i będą sprawować opiekę nad pisklętami.