PRZYSZLIŚMY, ABY ROZWAŻAĆ CENĘ MIŁOŚCI, JAKĄ ZAPŁACIŁ ON…

PRZYSZLIŚMY, ABY ROZWAŻAĆ CENĘ MIŁOŚCI, JAKĄ ZAPŁACIŁ ON…

Jednym z punktów tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które przeżywaliśmy w dniach od 16 do 18 marca br., był występ uczniów naszej szkoły w przedstawieniu pasyjnym. Odbył się w czasie, w którym każdy ze słuchających miał serce przygotowane na tak wymowny przekaz. Widownia bowiem, zmrożona metaforycznymi horyzontami refleksji, chłonęła każde słowo oceanów przemyśleń. Dlaczego?

Najkrócej – choć i tak w malutkiej części – można ukazać przesłanie tak, iż każdy z nas do Boga podąża swoją własną drogą. Czyhają na nas, na każdym kroku, wyboje w postaci pychy, chciwości, zazdrości, nieczystości, łakomstwa, gniewu, lenistwa. Można, choć zazwyczaj tego się nie chce, potknąć się, zapominając o Bogu i wybrać grzech, jeszcze raz krzyżując Chrystusa…

Nauka płynąca z przedstawienia centralizowała się przede wszystkim na rozbudzeniu świadomości, że należy przezwyciężać słabości – choć wymaga to od nas wielkiego wysiłku. Należy sobie uświadomić, że nie jesteśmy zdani tylko na siebie, albowiem to dla nas i dla naszego zbawienia Bóg przyszedł na świat. Po to, aby nie potępiać, ale by nas zbawić. Wszystkie nasze grzechy bowiem, Chrystus zaniósł na krzyż, a do nas, do każdego z nas mówi: Daj mi to wszystko, wezmę to, zapłacę twój dług – umrę za ciebie – potem zmartwychwstanę!

Tegoroczne rekolekcje, wraz z przedstawieniem, które pod okiem p. Natalii Stasiak ukazali uczniowie naszego Zespołu, pozostawiły niezatarte wspomnienie w sercach słuchających. I tak pewnie będzie jeszcze długo, długo…
Aż do następnych 🙂