PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU

PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU

Każdy rodzic oraz wychowawca uczniów szkoły podstawowej obserwuje młodych ludzi podczas ich przygody z nauką. Martwi nas, gdy spostrzeżemy nie do końca rozwiniętą sprawność manualną czy grafomotoryczną dziecka. Niepokoimy się również, gdy dziecko niepoprawnie wymawia niektóre głoski. Są to jednak dość łatwe do zauważenia/usłyszenia zjawiska. A jak rozpoznać, że młody człowiek nie słyszy tak, jak powinien?

Słabszy słuch utrudnia prawidłowy rozwój dziecka. Jest często źródłem problemów w nauce, znacznie utrudnia naukę języków obcych i niekorzystnie wpływa na proces komunikowania się dziecka w szkole. Właśnie w celu określenia progu słuchu uczniów zespołu szkół, przyjechała do nas pani Beata Mrula z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Badaniem została objęta ponad połowa uczniów szkoły podstawowej.

Projekt pod patronatem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących.

Jak na co dzień dbać o uszy? Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zamieszcza w swoim informatorze kilka porad – patrz grafika wyżej.