Promocja książki Pana Kazimierza Pietralczyka

Promocja książki Pana Kazimierza Pietralczyka

                                                                                                                                            Naród, który traci pamięć, traci sumienie.

                                                                                                                                                                                   Zbigniew Herbert

 

10 marca bieżącego roku w sali wiejskiej miała miejsce uroczystość promocji książki Pana Kazimierza Pietralczyka pt. „Obóz pracy w Zawidzyniu”, której współorganizatorem obok Biblioteki Publicznej w Czarnymlesie oraz Rady Sołeckiej w Czarnymlesie, była również Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Kazimierza Pietralczyka, który przedstawił genezę napisanej przez siebie książki oraz ukazał potrzebę zainteresowania się tym jakże ważnym tematem.

Po tej części uroczystości, głos zabrał Pan Dariusz Peśla – historyk, regionalista i jednocześnie Osobowość Roku 2022, następnie miało miejsce wystąpienie Pana Piotra Wąsowicza – byłego dyrektora Muzeum Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

W kolejnej części spotkania głos zajęli historycy: Pan Piotr Maśliński Pan Edmund Radziszewski, jak również wójt naszej gminy   – Pan Krzysztof Rasiak.

Dopełnieniem promocji były chwile, podczas których przytoczono fragmenty wspomnień o obozie, a dokonał tego Pan Krzysztof Karolewski.

Uroczystość nie byłaby tak sugestywna w odbiorze, gdyby nie magnetyzująca swym artystycznym wyrazem scenografia wykonana przez Panią Barbarę i Pana Tomasza Cieślińskich.

Ufamy, że przeszłość dotycząca naszej miejscowości nie będzie stanowiła tajemnicy, a zainspiruje do jej odkrywania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej niecodziennej lekcji historii.