PROJEKT EDUKACYJNY KLASY I GIMNAZJUM

PROJEKT EDUKACYJNY KLASY I GIMNAZJUM

31 maja uczniowie klas gimnazjalnych zebrali się w sali komputerowej, aby wysłuchać prezentacji projektu edukacyjnego zrealizowanego przez klasę I gimnazjum. Uczniowie podzieleni na dwie grupy językowe nadali swoim projektom tytuły: ,,Lernt uns kennen” oraz ,,English culture and computer games”.

Gimnazjaliści pod nadzorem p. Darii Wróblewskiej oraz p. Joanny Bakalarek tworzyli gry komputerowe, prowadzili zajęcia, robili plakaty, nagrywali filmy oraz pisali kartki w językach obcych. Efekty swojej pracy zamieszczali na platformach TwinSpace                       i Learningapps.org oraz wysyłali za pomocą tradycyjnej poczty do swoich rówieśników zagranicą.

Trzeba przyznać, że pierwszoklasiści wykonali ogrom pracy.

Jesteśmy z nich dumni!