Prace uczniów klasy V

Prace uczniów klasy V

Pomimo tego, iż nauczanie zdalne nie jest formą, która pozwala na wielopłaszczyznową aktywność, uczniowie klasy V
na zajęciach biologii, wykazują się pracowitością i przede wszystkim wyjątkową chęcią do pracy. Stało się tak m. in. podczas utrwalania wiadomości o budowie i funkcjach komórki.

   Aby utrwalić i zobrazować poznane na lekcji procesy – fotosyntezę i oddychanie – piątoklasiści wykonali tzw. Las w słoiku. Wykorzystując dostępne w domu materiały i rośliny, stworzyli bardzo ładną kolekcję, wykazując się przy tym zdolnościami manualnymi, pomysłowością i dużą wyobraźnią.

   Zadanie nie jest w pełni zakończone, bowiem teraz nasi piątoklasiści muszą zaopiekować się swoimi małymi hodowlami, jednak na pewno zrobią to rewelacyjnie, ponieważ ich zaangażowanie i determinacja, pozwalają wierzyć, że nie zapomną o Lesie w słoiku.