Prace uczniów klasy szóstej

Prace uczniów klasy szóstej

Podczas zajęć kółka biologicznego uczniowie z klasy szóstej z dużym zaangażowaniem wykonywali różnorodne prace, aby poszerzyć wiadomości z zakresu zoologii oraz wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi.

Stworzyli m. in. modele niektórych bezkręgowców tj. parzydełkowce i płazińce. Ponadto pogłębiali wiedzę
o charakterystycznych cechach budowy konkretnych gatunków ryb i przebiegu cyklu rozwojowego żaby. Uczniowie wykazali dużą aktywność i pomysłowość. Wykonane prace można podziwiać w ich sali lekcyjnej.