Prace czwartoklasistów

Prace czwartoklasistów

Uczniowie klasy czwartej na lekcjach przyrody zapoznają się m.in. z różnymi zjawiskami przyrodniczymi, budową organizmów, a także rodzajami krajobrazów. Nie ograniczają się przy tym tylko do zagadnień teoretycznych.

Podczas lekcji powtórzeniowej o budowie ciała człowieka czwartoklasiści pracowali w grupach. Do ich zadań należało m. in. przyporządkowanie otrzymanych rysunków narządów do poszczególnych układów, ułożenie z dostarczonych elementów szkieletu człowieka czy ułożenie tematycznego trimina. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem i uważnie wykonywały polecenia.

Na kolejnych lekcjach dzieci poznawały różne formy ukształtowania terenu. Jedną z propozycji utrwalenia wiadomości było wykonania modelu wzniesienia  z wykorzystaniem przygotowanej przez nauczyciela  pianki budowlanej.. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali zadanie – z przejęciem wykrawali nożem swoje modele, a następnie malowali je według własnego uznania. Na koniec wszyscy prawidłowo podpisywali poszczególne elementy wzgórza.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.