Powstańcy wielkopolscy uhonorowani

Powstańcy wielkopolscy uhonorowani

Czwartkowy wieczór był szczególny dla wszystkich zebranych w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie. Przybyli potomkowie powstańców wielkopolskich pochowanych na cmentarzu w Czarnymlesie, zaproszeni goście, członkowie chóru Czarnoleskie Nutki oraz pracownicy szkoły i uczniowie.

Z taką inicjatywą wyszedł Wójt Gminy Przygodzice Pan Krzysztof Rasiak. Zaproponował, żeby groby powstańców były ozdobione pamiątkowymi medalami powstania wielkopolskiego. Całością miały zająć się szkoły z terenu gminy.

Impreza miała uroczystą oprawę z pocztem flagowym szkoły i pocztem sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej                      w Czarnymlesie.

Po mszy świętej zostały złożone kwiaty przy obelisku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Potem wszyscy mieli okazję obejrzeć wystawę przygotowaną przez uczniów klasy III gimnazjum. Opiekę nad tym działaniem sprawowali wychowawca klasy Pan Krzysztof Karolewski oraz Pani Barbara Cieślińska. Materiały zbierali uczniowie, nauczyciele. Wielką pomocą służył Pan Kazimierz Pietralczyk, miejscowy regionalista. Zwiedzający mogli zobaczyć materiały i pamiątki z powstania wielkopolskiego oraz zdjęcia dawnego Czarnegolasu.

Pamiątkowe medale wręczył wójt gminy, wcześniej przemawiała Pani Dyrektor Urszula Pawłowska. Ważnym momentem było wystąpienie Pana Wacława Kieremkapta, który przedstawił losy powstania i powstańców na terenie dawnego powiatu odolanowskiego i ostrowskiego. Następnie miała miejsce część artystyczna. Chór wykonał trzy skoczne utwory. Na koniec nostalgiczne utwory wykonały uczennice tutejszej szkoły.