Polska pachnie bzami

Polska pachnie bzami

Przepięknie jest wiosną, kiedy pachną wokół bzy, a ptaki wtórują temu pięknu, wypełniając czas swym śpiewem i nie pozwalając, by być obojętnym na to, co nas otacza. Wiosna wyciąga swe ramiona i przytula nie tylko teraz, w maju 2019 roku, ale również i każdego roku, także przed ponad dwustu laty…

3 maja 1791 roku także kwitły bzy, a śpiew ptaków zalewał taras dworku, na którym spotkali się Kołłątaj, Potocki i… Poeta. Dyskutowali. O czym? O przyszłości Polaków, o tym, by idea dała siłę i pozwoliła na wskrzeszenie hartu ducha w naszym narodzie. Udało się? Tak… Uchwalono Konstytucję. A wokół pachniały bzy…

I u nas, w szkole, wśród bzów i śpiewu ptaków, uczniowie zebrali się, by dać wyraz wspomnieniu tego ważnego dnia  i pozwolić, by młodsi koledzy i koleżanki, a także widzowie zgromadzeni w sali gimnastycznej, wzbudzili w sobie refleksję nad naszymi dziejami… Udało się? Chyba tak. Kiedy wspomniano ten ważny moment, a z głośników płynął tekst preambuły, publiczności kręciły się łzy w oczach, ponieważ to, co mamy najcenniejszego, najpiękniejszego jest właśnie w nas i na tej ziemi, która nazywa się Polską…

Nie byłoby tak sugestywnego przekazu, gdyby nie scenografia autorstwa Państwa Barbary i Tomasza Cieślińskich oraz opieka i pomoc muzyczna Pani Ewy Borowicz-– Kasznickiej i jej męża Pana Jacka Kasznickiego, a także Pana Krzysztofa Karolewskiego.
Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Renata Matschi.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom tak bardzo zaangażowanym w realizację przedstawienia, Nauczycielom i przede wszystkim Artystom, bez których nie byłoby tego popołudnia…