Pasowanie na ucznia!

Pasowanie na ucznia!

W piątek 13 października odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość. Pierwszoklasiści w obecności Rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości oraz koleżanek i kolegów złożyli uroczystą przysięgę, stając się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie. Pierwszoklasiści zaprezentowali urozmaicony program artystyczny, po którym Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy.

„Nasze hasło brzmi tak: Z małej szkoły w wielki świat”.