Pamiętamy

Pamiętamy

11 listopada obchodziliśmy 101.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchodzimy także 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz 75. powstania warszawskiego. Z tych powodów spotkaliśmy się z lokalną społecznością w sali wiejskiej.

Spotkanie było swoistą lekcją tragicznej historii naszego kraju i narodu. Uczniowie naszej szkoły w przedstawieniu Pamiętamy skupili się na drugiej wojnie światowej. Słowem i piosenką pokazali strach, eksterminację oraz heroizm naszych przodków. Wszystko rozgrywało się na pięknej i wymownej scenie przygotowanej przez Panią Barbarę Cieślińską oraz jej męża Tomasza, który swoją wizję wcielił w życie.

Scenariusz to adaptacja pomysłu Małgorzaty Szymanowskiej i Krzysztofa Karolewskiego sprzed siedemnastu lat. Nad całością czuwał ten ostatni, wokalnie uczniów przygotowała Pani Ewa Borowicz- Kasznicka, akustykiem był Pan Jacek Kasznicki,
a światłami operował Wojciech Kolaśniewski. Swojej pomocy nie odmówiła także Pani Renata Matschi, która przekazała występującym swoją poetycką wrażliwość.

Do Czarnegolasu przybyły władze gminy w osobach Wójta Pana Krzysztofa Rasiaka oraz przewodniczącej Rady Gminy Przygodzice Pani Janiny Wojtasiak. Obydwoje zgodnie wyrazili zadowolenie z możliwości obejrzenia przedstawienia, dając temu wyraz w swoich wystąpieniach.

W przedsięwzięciu, obok uczniów naszej szkoły, udział wzięły także dwie absolwentki, a mianowicie Roksana i Wiktoria.
Z wdziękiem wykonały swoje utwory, potwierdzając talenty wokalne. Należy tutaj zauważyć, że w naszej szkole rosną następcy tych wokalistek, co wszyscy mogli zauważyć w świąteczny poniedziałek.

Nad całością czuwała Pani Urszula Pawłowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie.

Po lekcji historii odbyła się część towarzyska, a poczęstunek przygotowali członkowie Rady Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Należy stwierdzić, że tacy rodzice to prawdziwy skarb dla szkoły.