PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY POLEGLI ZA WOLNOŚĆ

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY POLEGLI ZA WOLNOŚĆ

„Kto Ojczyźnie swej służy

sam sobie służy”

Piotr Skarga

W przededniu Święta Niepodległości, wraz z zaproszonymi gośćmi, zebraliśmy się na uroczystym apelu, aby uczcić 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Naszą uroczystość rozpoczęli najmłodsi uczniowie z klas II, III i IV – zatańczyli pięknie poloneza. Dalej w świat historii poprowadzili nas aktorzy, wcielając się w role: carycy Rosji -Katarzyny, Fryderyka Wilhelma II – króla Prus, Franciszka II – cesarza Austrii czyli władców trzech mocarstw rozbiorowych. Nie zapomniano o zasługach wielkich Polaków: Tadeusza Kościuszki, Piotra Wysockiego i Józefa Piłsudskiego, którzy zbrojnie dążyli do wyswobodzenia Ojczyzny spod jarzma zaborców. Występy aktorów przeplatały słowa popularnych, patriotycznych piosenek, elementy wymownych gestów na tle wyszukanych rekwizytów.

Nie zabrakło wzruszających momentów, które na pewno pozostaną na długo w naszej pamięci. Była to niewątpliwie niezapomniana lekcja historii i wyraz patriotyzmu.

Dziękujemy, Najmłodsi!