Oswoić genetykę

Oswoić genetykę

Genetyka to trudny dział omawiany na lekcjach biologii w klasie ósmej. Aby oswoić uczniów z niełatwymi zagadnieniami przeprowadzono dodatkowe prace i ćwiczenia. Ciekawym zagadnieniem okazała się daktyloskopia – badanie odcisków palców, czyli jedno z zastosowań genetyki w kryminalistyce. Wspólnie zastanawialiśmy się po co nam linie papilarne i jakie urządzenia elektroniczne pomagają nam obsługiwać.

I tak w pierwszej kolejności uczniowie odciskali swoje linie papilarne używając talku, grafitu lub jodu, który parując z mieszaniny chlorku żelaza (III) i jodku potasu tworzy związki ze składnikami tłuszczu. Udało się także wykonać odciski w ciekłej parafinie.

Mimo, że każdy człowiek ma inne linie papilarne na każdym palcu to ich wzory mogą mieć tylko trzy postaci: łuku, wiru lub pętli. Ósmoklasiści oglądali swoje odciski palców, porównywali z próbkami na fotografiach i sprawdzali swoje wzory.

Jako pracę dodatkową uczniowie wykonali z dostępnych materiałów przestrzenne modele DNA, a także próbowali zrobić modele z papieru.

Innym zadaniem było modelowanie procesu mitozy- jednego z rodzaju podziału komórkowego oraz projektowanie smoczej rodziny w oparciu o podstawowe prawa dziedziczenia.

Powyższe działania pozwoliły lepiej przyswoić trudniejszą partię materiału i w sposób kreatywny przedstawić poznawane zagadnienia.