ODWAGA CYWILNA – WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

ODWAGA CYWILNA – WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

13 marca 2015r. uczniowie klasy III gimnazjum udali się wraz z wychowawczynią do Zespołu Szkól Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach pn. Odwaga cywilna prowadzonych przez panią Katarzynę Guździoł, nauczycielkę tejże szkoły. Młodzież aktywnie uczestniczyła w proponowanych ćwiczeniach i z zaangażowaniem argumentowała swój punkt widzenia
w omawianych kwestiach. Ich udział w spotkaniu pomoże im właściwie reagować na akty dyskryminacji i przemoc, kształtować w sobie postawy tolerancji i empatii oraz nauczyć się komunikacji i skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Wyjazd ten był również znakomitą okazją do zwiedzenia szkoły i zapoznania się z tegoroczną ofertą edukacyjną. Największym zainteresowaniem cieszyła się pracownia fryzjerska oraz nowoczesna kuchnia.