Obchody Dnia Ziemi 2022

Obchody Dnia Ziemi 2022

 Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą.

św. Augustyn

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.

Święto to przypomina nam, że należy dbać o stan środowiska w taki sposób, aby pozostawić naszą planetę w dobrym stanie dla następnych pokoleń. Ziemia to przecież miejsce życia dla wszystkich organizmów. Od tego, jak będziemy wzajemnie się szanować, zależy nasza i ich przyszłość.

A nie jest dobrze! Słyszymy zewsząd o smogu, zanieczyszczeniach, kwaśnych opadach, o rosnących stertach śmieci, których nikt nie chce oraz o katastrofach ekologicznych. Giną rośliny, zwierzęta, a ludzie coraz częściej chorują. Tak dalej być nie może! Trzeba na początek zmienić własne postępowanie i postępowanie swoich najbliższych. Ale jeszcze ważniejsze jest zdobycie elementarnej wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

W związku z powyższym, uczniowie naszej szkoły również w sposób bardzo zaangażowany włączyli się w obchody Dnia Ziemi. W piątek, 22 kwietnia, cała społeczność szkolna wyruszyła ulicami Czarnegolasu, aby posprzątać bliższą i trochę dalszą okolicę, ponadto na terenie szkoły działo się wiele. Przede wszystkim, aby uzmysłowić współczesne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, przeprowadzono w klasach pogadanki, uczniowie wykonali także plakaty na temat sposobów oszczędzania energii elektrycznej, wody oraz sposobów redukcji ilości odpadów.

Bardzo wielką atrakcją okazała się zabawa, specjalnie zainicjowana na okoliczność danego święta. I tak przez cztery dni na korytarzach szkolnych umieszczane były zadania ukryte pod kodami QR. Należało m.in. posprzątać swoje otoczenie, odgadnąć albo zilustrować hasło ekologiczne oraz wykonać ekologiczny środek czystości. Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali drobne upominki i miłą niespodziankę w dzienniku.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wytrwałość.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.