O tym, co dawne…

O tym, co dawne…

Poranne godziny 27 kwietnia upłynęły uczniom klas VI, VII i VIII na szczególnym spotkaniu w Bibliotece Publicznej w Czarnymlesie. Było to oto spotkanie z Panem Kazimierzem Pietralczykiem, autorem książki „Obóz pracy w Zawidzyniu”.

Prelekcja rozpoczęła się od przedstawienia krótkiego rysu historycznego wsi Czarnylas oraz okolicy, a także od ukazania artefaktów zgromadzonych przez Pana Kazimierza, wzbudzających ogromne zainteresowanie wśród uczniów.

Kolejną część spotkania stanowiło wysłuchanie fragmentów książki autora oraz obejrzenie prezentacji dotyczącej obozów koncentracyjnych, którą to wykonały dwie uczennice z klasy VIII.

Pełnię przekazu uzupełniła dyskusja, która wzbudziła dużo emocji i zaintrygowała wielu obecnych, powodując, iż temat dotyczący przeszłości naszej okolicy pozostaje otwarty.