O kręgowcach na kółku biologicznym

O kręgowcach na kółku biologicznym

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego szóstoklasiści poznawali na lekcjach biologii poszczególne gromady kręgowców, a na zajęciach kółka biologicznego poszerzali wiadomości na ich temat. Wykonali sylwetki różnych gatunków ryb, płazów i gadów, a następnie omówili ciekawostki na temat przydzielonych gatunków. Przygotowywali także modele cykli rozwojowych żaby oraz listy gończe za wybranym gadem. Należy pokreślić dużą kreatywność uczniów podczas przygotowywania prac oraz dużą dbałość o ich estetykę.

Mieliśmy również możliwość gościć na zajęciach żywe okazy zwierząt: welonkę, żółwia pustynnego, kakadu i papugi faliste oraz świnkę morską, a wszystko to za przyczyną koleżanki z klasy, która zajmuje się ich hodowlą. Pozwoliło to na lepsze poznanie budowy i zachowań obserwowanych zwierząt.

Zapraszamy do obejrzenia uczniowskich prac.