Nowy układ okresowy

Nowy układ okresowy

Oddział Toruński PTChem w ramach obchodów 150-lecia układu okresowego przy wsparciu Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika oraz firmy SHIM-POL przygotował 150 układów okresowych pierwiastków. Układ okresowy opracował Łukasz Nuckowski,
a projekt koordynuje Szymon Bocian.

Dzięki uprzejmości twórców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymaliśmy nowy układ okresowy pierwiastków chemicznych. Sądzimy, że będzie służył uczniom przez wiele lat.

Dziękujemy!