NOC MOTYLI

NOC MOTYLI

W dniach 15-16 września br. troje uczniów z naszej szkoły: Mikołaj Cieśliński, Zuzanna Krysiak i Oliwia Śniatała uczestniczyło    w zajęciach warsztatowych poświęconych motylom.

Zajęcia odbywały się pod patronatem Nadleśnictwa Antonin. W świat lepidopterologii wprowadzał nas Pan Mirosław Maciąg , starszy specjalista służby leśnej, który pracuje w Zespole Ochrony Lasu w Łopuchowie. Od 30 lat pasjonuje się motylami nocnymi i ma w swojej kolekcji ok. 14 tysięcy tych frapujących owadów.

Podczas pierwszego dnia zajęć poznaliśmy m. in. zagadnienia związane z systematyką motyli, ich cyklem rozwojowym oraz rolą w ekosystemie. Mieliśmy okazję obejrzeć zbiór owadów przygotowany przez Pana Mirosława dla nadleśnictwa, który jest zainstalowany w izbie edukacyjnej „Ogrodówka”. Prowadzący warsztaty zaprezentował podstawowy sprzęt do połowu motyli tj. siatki, samołówki akumulatorowe oraz inne akcesoria.

Kiedy zapadł zmrok, wyszliśmy w teren na nocne łowy. W pobliżu wiaty, należącej do nadleśnictwa, został rozstawiony ekran z zestawem różnorodnych lamp, które miały zwabić motyle nocne. Aż do późnych godzin nocnych czekaliśmy na obfite połowy. Na zakończenie pierwszego dnia warsztatów poczęstowano nas kiełbaskami z rusztu.

Drugi dzień zajęć poświęcono na działania praktyczne. Jednak wcześniej zapoznano nas z fachową literaturą dotyczącą motyli oraz z zasadami ich preparowania. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów podjęli próby samodzielnego preparowania motyli. Powyższe czynności wymagały dużo cierpliwości i staranności. Jednak trening czyni mistrza.Odłowione poprzedniego wieczoru motyle zostaną zachowanei wyeksponowane w gablotach w nadleśnictwie.

Powyższe zajęcia okazały się bardzo interesujące, pozwoliły na zdobycie nowych wiadomości oraz przybliżyły uczniom tematykę odłowów owadów. Uczestnicy szczególnie podkreślali ciekawy przekaz informacji i żywe tempo prowadzenia warsztatów.

Na ręce Pana leśniczego Waldemara Blaźniaka składamy serdeczne podziękowania za pomysł zorganizowania zajęć o motylach oraz za sprawną organizację.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty.