„Nienerwowe” działania

„Nienerwowe” działania

Możemy uczyć się i odkrywać biologię na wiele różnych sposobów. Uczniowie klasy VII, na lekcjach biologii,  poznawali informacje o układzie hormonalnym i  nerwowym poprzez wykonywanie różnych zadań. Nie od dziś wiadomo, że te układy człowieka należą do jednych z najtrudniejszych i najbardziej wymagających.

Aby ułatwić przyswajanie wiedzy i utrwalić nowe pojęcia siódmoklasiści wykonywali modele neuronów oraz tworzyli gotowe „czapki” mózgowe z zaznaczonymi ośrodkami znajdującymi się w poszczególnych płatach mózgowych. Po lekcji wstępnej o układzie hormonalnym, podczas której uczniowie mieli okazję zapoznać się z koncepcją hormonu i podstawowymi hormonami w ciele człowieka, zorganizowano grę obrazującą sprzężenie zwrotne w działaniu insuliny i glukagonu. Każdy uczeń otrzymał swoje zadanie i mógł wcielić się w rolę konkretnego narządu. Była to okazja, aby przekonać się, że wszystkie narządy w organizmie muszą działać płynnie i bez przestojów.

Na zakończenie omawiania działu młodzi biolodzy stworzyli listy gońce za kilkoma chorobami o podłożu psychicznym tj. depresja czy choroba Alzheimera.