Nel i tajemnica Kurokota

Nel i tajemnica Kurokota

14 listopada uczniowie z klasy I, w obecności Rodziców i Rodzeństwa, udali się na wycieczkę do kina Helios w Ostrowie Wielkopolskim na projekcję filmu pt. ,,Nel i tajemnica Kurokota”.

Celem tego wyjazdu było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, a także wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz integracja zespołu klasowego wraz ze wzmocnieniem więzi koleżeńskich.

Wyjazd okazał się bardzo udany. Wszyscy z zachwytem wracali do domów  i… planowali kolejną wycieczkę do kina.