NAUKA DEMOKRACJI

NAUKA DEMOKRACJI

W drugim tygodniu września w Zespole Szkół w Czarnymlesie odbyły się wybory na przewodniczącego i zastępcę samorządu uczniowskiego. Przykładem lat poprzednich były one namiastką wyborów samorządowych, czyli powszechne, tajne i bezpośrednie.

W tygodniu poprzedzającym opisywane wydarzenie kandydaci mogli przeprowadzać kampanię wyborczą. W szkole wywieszone były listy z nazwiskami kandydatów. Widoczne też były plakaty wyborcze, szczególnie jednej z uczennic z piątej klasy. Aktywna kampania przyniosła jej sukces, zajęła drugie miejsce. W ten sposób stała się pierwszą uczennicą ze szkoły podstawowej, która weszła do zarządu samorządu uczniowskiego.

W wyborach wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Na wcześniej przygotowanych kartach zaznaczali nazwisko swojego kandydata, po czym wrzucali je do specjalnie przygotowanego kartonu, będącego urną wyborczą.

W wyborach zwyciężył uczeń klasy III gimnazjum Gracjan Lizak. Jego zastępczynią została wcześniej wspomniana uczennica klasy V Milena Wilczyńska. Protokolantem została Paulina Fikus z klasy III gimnazjum, a skarbnikiem Nikola Uchlik z klasy V szkoły podstawowej.