Nasze hodowle roślin

Nasze hodowle roślin

Uczniowie klasy V w ramach lekcji biologii zakładali uprawę wodną fasoli, rzeżuchy, cebuli lub pietruszki. Przygotowywali również małą kolekcję liści, aby poznać ich dokładną budowę.

Dzieci założyły „Dziennik obserwacji hodowli fasoli”. Przez pierwszy tydzień codziennie prowadziły notatki i pod datą wpisywały najważniejsze spostrzeżenia, w których opisywały zmiany, jakie zaobserwowały w wyglądzie nasion, a potem rozwijającej się rośliny. Prowadzenie swojej hodowli pozwoliło uczniom na samodzielną pracę z instrukcją, zaobserwowanie poszczególnych etapów rozwoju rośliny, określenie warunków jej rozwoju, dokumentowanie swoich spostrzeżeń oraz zaprezentowanie wniosków.

W tym trudnym dla nas czasie epidemii piątoklasiści, zainspirowani uprawą fasolek, włączyli się także w prace ogrodnicze
i pomoc swoim rodzicom.