Nasze ciało

Nasze ciało

Nasze ciało budują komórki, które tworzą układy. A współpracujące ze sobą narządy tworzą układy narządów. Ich rolą jest utrzymanie wszystkich czynności życiowych.

Uczniowie klasy IV na lekcjach przyrody realizowali zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania organizmu człowieka – poznawali m. in. układ pokarmowy, ruchu, oddechowy i krwionośny.

Podczas omawiania budowy poszczególnych układów narządów czwartoklasiści, wykorzystując dostępne materiały, wykonali ciekawe modele przedstawiające układ pokarmowy. Pozwoliło to na lepsze zapamiętanie położenia poszczególnych narządów. Stworzyli proste modele stetoskopów i starali się wysłuchać puls u kolegi lub koleżanki. Bardzo twórczym zadaniem było tworzenie z makaronu modeli szkieletu człowieka. Natomiast proste modele układu oddechowego pozwoliły na zaprezentowanie mechanizmu wydechu i wydechu.

Powyższe działania pozwoliły zaangażować wszystkich uczniów i rozwinąć ich kreatywność.