Nasza świetlica

Nasza świetlica

Świetlica w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie pracuje zarówno przed zajęciami dydaktycznymi, jak i po nich. Uczęszczają do niej głównie uczniowie z klas 1 -3 oraz Ci, którzy czekają na zajęcia dodatkowe.

W trakcie zajęć popołudniowych dzieci odrabiają lekcje, bawią się i uczą grami dydaktycznymi, korzystają z sali gimnastycznej, jak i komputerowej. W trakcie sprzyjającej aury wychodzą z opiekunami na spacery, a także zażywają ruchu na boisku szkolnym.

W czasie zajęć świetlicowych Pani Patrycja – szkolny psycholog prowadzi również zajęcia relaksacyjne. I tak miło mija nam czas….)