Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania Pani Dyrektor Urszula Pawłowska, Pan Krzysztof Karolewski
oraz uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią Panią Renatą Matschi poddali lekturze I akt dramatu Juliusza Słowackiego,
 a mianowicie „Balladynę”.

    W związku z panującą wyjątkową sytuacją, spotkano się na świeżym powietrzu, by zagłębić się w treść dzieła polskiego romantyzmu. Słuchaczami byli uczniowie klasy VII, którzy w ramach Narodowego Czytania także zapoznali się z twórczością
Juliusza Słowackiego.