Narodowe Czytanie po raz kolejny

Narodowe Czytanie po raz kolejny

Tegoroczne Narodowe Czytanie było akcją, podczas której poddano wspólnej lekturze dzieło Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

Niesłychanie się cieszymy, że corocznie możemy czytać we wspólnym gronie treść wybitnych dzieł naszej literatury polskiej. Te chwile bowiem, to nie tylko czas wyjątkowy, ale to przede wszystkim możliwość poddania refleksji zdarzeń także z naszego życia, które nieobce były ludziom żyjącym przed nami.

To wielce wzbogacająca nas lekcja.