NARODOWE CZYTANIE

NARODOWE CZYTANIE

Z nieukrywaną radością w piątek 4 września przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, dzięki której mogliśmy przenieść się do świata dziewiętnastowiecznej Warszawy ukazanej na kartach „Lalki” Bolesława Prusa.

Do tegorocznej edycji przygotowano dwanaście odcinków dzieła, które można było czytać jako oddzielne opowieści. Chętnie z tego skorzystaliśmy. Niemniej jednak uzupełnienie stanowiło ukazanie we fragmentach innych pozycji literackich twórcy, jak choćby fragment „Faraona”, „Emancypantek”, „Kronik”, „Placówki”, „Antka”, „Kamizelki” czy „Katarynki”. Świat prozy bez reszty pochłonął słuchaczy, tym bardziej, że lektura miała miejsce
w wyjątkowej aurze Biblioteki Publicznej w Czarnymlesie, której pani kierownik Urszula Bartczak była wraz z Zespołem Szkół, organizatorem. Przełożyło się to na poakcyjne wypożyczanie książek, co nie tylko cieszyło młodych czytelników.

Podczas spotkania poznaliśmy także biografię Bolesława Prusa, wyobraziliśmy sobie, jak kreatywny i zaangażowany publicystycznie był ten wielki prozaik i jak pracowicie podchodził do życia. Swoją działalnością hołdował ideom pozytywistycznym, walcząc nie tylko piórem, ale także bardzo udzielając się społecznie. Pisał między innymi w „Najogólniejszych ideach życiowych” : Bądź użyteczny, to jest ciągle pracuj dla innych, siebie doskonal, a o własne szczęście dbaj o tyle tylko, ile potrzeba, ażebyś mógł być użyteczny i doskonały – oto program i hasło, z którym można obejść cały świat i wszędzie znaleźć sympatię, szacunek i pomoc.

Po „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, czytaniu dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i „Lalce” Bolesława Prusa, czekamy na kolejną inicjatywę Narodowego Czytania za rok, bowiem jest to akcja, która pozwala na szacunek do wielkiej literatury oraz bez wątpienia propaguje ideę czytelnictwa.