Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

12 września w Bibliotece Publicznej w Czarnymlesie miała miejsce akcja Narodowego Czytania wybranych przez Parę Prezydencką ośmiu nowel spośród literatury polskiej.

 Zebrani goście wraz z młodzieżą i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie poddali lekturze sugestywne fragmenty wskazanych pozycji literackich. Czytaniu towarzyszyło krótkie omówienie istoty powstania oraz problematyki utworów.

Najważniejszym jednak jest to, iż corocznie w akcję włączają się osoby, które różni wiek, lecz łączy idea czytelnicza. Jest to bardzo budujące, ponieważ pozwala wierzyć, że literatura polska będzie nieustannie popularyzowana, wzmacniając poczucie tożsamości narodowej.