Najpiękniejszy Orzeł – Godło Polski

Najpiękniejszy Orzeł – Godło Polski

W dniach od 29 do 31 października rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas I – III zorganizowany przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Czarnymlesie.

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy historycznej oraz popularyzację wiedzy           i świadomości o godle, jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych.

Uczniowie wykonywali prace na podany temat dowolną techniką. Komisja konkursowa w składzie: kierownik biblioteki Pani Edyta Wawrzyniak oraz Pan Kazimierz Pietralczyk nie miała łatwego zadania, gdyż wszystkie prace były oryginalne i bardzo starannie wykonane. Dla uczniów z każdej klasy zostały przyznane trzy nagrody, a dla pozostałych uczestników – słodki upominek.

Miejsca w konkursie zajęli:

·         klasa I Nikola Tomczak – I miejsce, Aleksandra Pietryga – II miejsce, Gabriela Pastuszak – III miejsce,

·         klasa II: Izabela Malarska – I miejsce, Julita Zawidzka – II miejsce, Wojciech Berezicki – III miejsce,

·         klasa III: Wojciech Witwicki – I miejsce, Joachim Sówka – II miejsce, Jakub Marszałek – III miejsce.

 Bardzo serdecznie dziękujemy i GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom.