My picture Wörterbuch – KONKURS

My picture Wörterbuch – KONKURS

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie językowym dla uczniów klas IV-VII SP oraz II-III gimnazjum.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie słownika obrazkowego języka angielskiego i niemieckiego. Uczeń wybiera jeden z podanych zakresów tematycznych oraz minimum 15 słów w ramach wybranej przez siebie kategorii (np. sport: koszykówka,  piłka nożna, hokej, itp.)

Następnie do wybranych słów wykonuje ilustracje i podpisuje je w dwóch językach – angielskim i niemieckim (należy pamiętać o rodzajnikach przy rzeczownikach).

Format, technika oraz sposób wykonania słownika są dowolne.

Zależy nam, aby wszystkie z podanych tematów zostały wykorzystane, dlatego przed wyborem kategorii należy skonsultować się z jednym z organizatorów konkursu.

Tematy w kolorze zielonym zostały już zarezerwowane.

Tematy:

 

1.     Dom – meble i pomieszczenia                              11.      Wygląd zewnętrzny

2.     Rodzina/życie rodzinne                                         12.      Sport

3.     Zwierzęta                                                                13.      Praca                

4.     Pogoda, klęski żywiołowe                                      14.     Geografia, krajobraz, rosliny

5.     Jedzenie                                                                 15.      Czas wolny

6.     Części ciała                                                            16.      Podróżowanie, transport

7.     Szkoła                                                                     17.      Zdrowie

8.     Uczucia                     18.      Życie towarzyskie 

9.     Zakupy, sklepy i usługi            19.     Czynności codzienne 

10.   Ubrania

Słownikowi należy nadać stronę tytułową, a na jego ostatniej stronie umieścić imię i nazwisko autora pracy.

Podczas wyłaniania zwycięzców będziemy brać pod uwagę następujące kryteria: estetyka, pomysłowość, poprawność językowa.

Wykonane słowniki będą służyć uczniom naszej szkoły do nauki 🙂

Na prace czekamy do 7 maja.

J.Bakalarek, D.Wróblewska