MOJA WIEŚ CZARNYLAS NA STAREJ FOTOGRAFII  – ODWIEDZINY KOMISJI KONKURSOWEJ

MOJA WIEŚ CZARNYLAS NA STAREJ FOTOGRAFII – ODWIEDZINY KOMISJI KONKURSOWEJ

10 maja br. w progi naszej szkoły zawitała komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Krystian Piasecki oraz Dorota Szmaj, Lucyna Gorzyczka, Robert Kaczmarek i January Pacyna, która dokonała przeglądu i oceny gromadzonego zbioru zdjęć w ramach udziału w konkursie „Moja wieś na starej fotografii”.

Gości przywitała pani dyrektor Urszula Pawłowska oraz koordynator grupy projektowej Regina Ziąbka. Konkurs odbywa się                   z  inicjatywy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji Rady Gminy Przygodzice przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.

Wyeksponowano fotografie związane tematycznie z:

1.     Uroczystościami religijnymi.

2.     Życiem szkolnym.

3.     Zabytkami Czarnegolasu.

4.     Panoramą Czarnegolasu.

5.     Życiem mieszkańców.

Przeważają głównie zdjęcia związane z czasem wojennym i wydarzeniami religijnymi, a najstarsze zdjęcie datuje się na 1926 rok.

Dziękujemy osobom, które udostępniły swoje prywatne zbiory i zapraszamy na wystawę 01 czerwca br.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu!