Modele DNA na lekcji biologii

Modele DNA na lekcji biologii

Aby lepiej zrozumieć trudne zagadnienia z dziedziny genetyki, podczas lekcji biologii, uczniowie w klasy VIII wykonali kolorowe modele DNA w formie origami. Posługując się instrukcją składali swoje pomoce z kolorowych kartek papieru. Ważna była dokładność wykonania zadania, aby osiągnąć wymagany kształt. Ponadto przygotowali własnoręcznie skonstruowane przestrzenne modele kwasu deoksyrybonukleinowego wykorzystując różnorodne materiały.