LOOK & LERNE! – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

LOOK & LERNE! – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Piątek, 13 marca, okazał się szczęśliwym dniem dla niektórych uczniów Zespołu Szkół. Tuż przed przerwą śniadaniową zebraliśmy się w korytarzu szkoły, aby ogłosić wyniki konkursu „Look & Lerne!”. Przypomnijmy, że konkurs polegał na stworzeniu pracy plastycznej, która miała zobrazować znaczenie wybranego słowa w języku angielskim i niemieckim. Wszystkie prace były piękne
i bardzo pomysłowe, dlatego jury stanęło przed ciężkim zadaniem, aby wybrać te najciekawsze.

W kategorii języka angielskiego laureatami zostali:

Karolina Cieślińska – I miejsce

Oliwia Polowczyk – II miejsce

Michał Roga – III miejsce

W kategorii języka niemieckiego laureatami zostali:

Michalina Szczepańska – I miejsce

Aleksandra Kaczmarek – II miejsce

Karolina Cieślińska – III miejsce

Po zliczeniu punktów, jury postanowiło wyróżnić prace Dawida Fabiś, Damiana Sikory, Wiktorii Glaza oraz Agaty Burchardt.

Nagrody dla zwycięzców i upominki dla uczestników konkursu sponsorowała Rada Rodziców, za co serdecznie DZIĘKUJEMY.