Lektorskie zmagania

Lektorskie zmagania

14 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Łukasza Buzuna z udziałem m. in. ks. Daniela Zarębskiego, naszych dwóch uczniów, czyli Patryka Błaszczyka i Mikołaja Cieślińskiego oraz ich rodziców.

Podczas mszy świętej nasi dwaj koledzy zostali ustanowieni prawowitymi lektorami. Stało się to podczas liturgii, jednak poprzedzone było wielotygodniowymi przygotowaniami oraz uwieńczone egzaminem końcowym, który zdali celująco.

Gratulujemy i życzymy owoców dalszej posługi.