LEGO Education SPIKE Prime

LEGO Education SPIKE Prime

Dzieci chętnie sięgają po klocki LEGO, aby urzeczywistnić swoje wyobrażenia, wizje i zamysły. Wyjątkowość klocków polega na tym, że zabawa jest zarazem nauką konstruowania, logicznego myślenia, współpracy, a także – co cenione jest bardzo na kolejnych stopniach edukacji, a potem pracy – radzenia sobie z napotykanymi problemami.

Powstające podczas zabawy konstrukcje mogą przybierać za każdym razem coraz to inne formy, ewoluować, być udoskonalane. Liczba konkretnych kombinacji zależy jedynie od wyobraźni i kreatywności dzieci.

Nauczanie poprzez klocki LEGO pozwala realizować nowoczesną, rozwijającą kluczowe kompetencje edukację, a umożliwienie takiej edukacji, inspiruje również samych nauczycieli.