Las w słoiku

Las w słoiku

Na zajęciach organizowanych w ramach Projektu Nowoczesna edukacja w szkołach Gminy Przygodzice uczniowie z grupy matematyczno – przyrodniczej uczestniczyli
w zajęciach, podczas których nauczyli się, jak stworzyć swój własny mały ekosystem.

I tak raz umieszczona w naczyniu roślinność, nie potrzebuje więcej zabiegów pielęgnacyjnych – zamknięty obieg sprawia, że mały las ma odpowiednią ilość wilgoci, żeby przetrwać.

W trakcie zajęć omówiliśmy poszczególne etapy pracy nad leśnym słoikiem
i utrwaliliśmy wiele przydatnych informacji na temat ekologii. Tworzenie miniaturowego lasu nie tylko poszerzyło wiedzę na temat leśnej flory, ale było  także świetną okazją do rozwoju zdolności manualnych.