Kręgowce na kółku biologicznym

Kręgowce na kółku biologicznym

Podczas naszych działań na kółku biologicznym uczniowie poszerzali wiedzę na temat omawianych podczas lekcji kręgowców, zarówno zmiennocieplnych, jak i stałocieplnych.

Na żywych okazach ryb mogliśmy zaobserwować przystosowania w jej budowie do życia w środowisku wodnym. W trakcie dalszych spotkań szóstoklasiści przygotowali sylwetki różnych płazów i ptaków kolorując je zgodnie z rzeczywistym ubarwieniem. Dzięki temu uczniowie poznali szeroka gamę przedstawicieli awifauny oraz płazów ogoniastych i bezogonowych występujących w Polsce. Dopełnieniem informacji o płazach było stworzenie ciekawych cykli rozwojowych żaby.

Aby lepiej poznać cechy charakterystyczne i zwyczaje gadów zostały wykonane listy gończe za wybranymi wężami, jaszczurkami, krokodylami czy żółwiami.

Powyższe działania przyczyniły się do rozszerzenia horyzontów i ugruntowania zdobytych wiadomości.