KONKURSU CZAS, TYM RAZEM Z MATEMATYKI

KONKURSU CZAS, TYM RAZEM Z MATEMATYKI

10 listopada 2016r. o godz. 13.00 troje chętnych gimnazjalistów wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym- etap szkolny. Test obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki w gimnazjum.

Pomimo tego, że nie udało się osiągnąć wymaganego progu punktowego, uczestnikom należą się słowa uznania za podjęty trud.