Konkurs przyrodniczy „Moje ulubione drzewo”

Konkurs przyrodniczy „Moje ulubione drzewo”

W ramach obchodów Dnia Drzewa zorganizowano dla uczniów z klas V- VIII konkurs przyrodniczy pn. „Moje ulubione drzewo”.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody w miejscu zamieszkania, kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczającą je przyrodę oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką spełniają drzewa dla środowiska.

Uczestnicy konkursu wykonali albumy, w których przedstawili informacje o wybranym przez siebie drzewie, które znajduje się w ich otoczeniu.

Komisja w składzie:

  1. Regina Ziąbka
  2. Barbara Cieślińska
  3. Joanna Bakalarek

wyłoniła trzy najlepsze prace.

Milo nam zakomunikować, że pierwsze miejsce ex aequo zajęły prace: Leny Fikus i Gabrieli Fleischer  z klasy piątej.

II miejsce – Wojciech Witwicki

III miejsce – Norbert Kalla

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody.

Prace uczestników konkursu można obejrzeć na korytarzu na I piętrze naszego szkolnego budynku.

Uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a laureatom gratulujemy!