Komunikat dyrekcji szkoły

Komunikat dyrekcji szkoły

Drodzy uczniowie,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy Was do nauki zdalnej.
Proszę zapoznajcie się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje.
Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.
Pakiety materiałów dla ósmoklasistów znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dbajcie o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.
Pamiętajcie o podstawowych zasadach higieny.

Dyrektor szkoły
                           Urszula Pawłowska