Kółko biologiczne w klasie VI

Kółko biologiczne w klasie VI

W ramach zajęć kółka biologicznego uczniowie klasy VI rozszerzają swoje wiadomości z dziedziny zoologii ale również z pogranicza biologii i chemii. Treści realizowane na zajęciach są bardzo różnorodne, więc każdy młody odkrywca jest w stanie znaleźć coś ciekawego dla siebie.

W procesie edukacji bardzo ważne funkcje pełnią modele dydaktyczne, między innymi ułatwiają sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy oraz zrozumienie trudnych treści edukacyjnych, umożliwiają utrwalanie przerobionego materiału i są narzędziami rozwijania zdolności poznawczych. Dlatego też na naszych zajęciach uczniowie wykonują różnorodne prace.

Na zajęciach uczniowie wykonali – pracując w grupach – makiety rafy koralowej oraz modele chełbi, dżdżownicy, tasiemca czy owsika. Szóstoklasiści wykazali się wielką aktywnością i kreatywnością. Pokazali swoje zdolności twórcze i zaangażowanie.

Rezultaty pracy uczniów możemy zobaczyć w galerii.