Jak zmieniał się krajobraz Czarnegolasu?

Jak zmieniał się krajobraz Czarnegolasu?

Podczas zajęć przyrodniczych  uczniowie klasy piątej zastanawiali się w jaki sposób  zmieniał się krajobraz naszej miejscowości, jak m. in. wyglądała zabudowa, szata roślinna, okoliczne formy terenu i cieki wodne.

Piątoklasiści starali się także dowiedzieć,  jaki wpływ na środowisko mieli ludzie kiedyś, a jaki mają dziś. Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskiwali podczas rozmów ze swoimi rodzicami i dziadkami, ale nie tylko.

I tak oto powstały ciekawe galerie zdjęć oraz prace, które prezentujemy poniżej. Są autorstwa Izabeli Malarskiej i Wojciecha Berezickiego. Ukazujemy także szereg fotografii, które dokumentują zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni kilkunastu lat w naszej miejscowości.