Ja i moje ciało

Ja i moje ciało

Twoje ciało to skomplikowany i fascynujący mechanizm umożliwiający wykonywanie wielu ważnych czynności. Dzięki niemu możesz się poruszać, oddychać, jeść, a także poznawać świat – przyglądać się pięknu przyrody, słuchać śpiewu ptaków, czuć zapach kwiatów i smak owoców. Ciało człowieka to zespół wielu współpracujących ze sobą układów narządów, których praca zawsze fascynuje dzieci i dorosłych.

Podczas zajęć z przyrody poznawaliśmy szczegóły budowy  i działanie m.in. układu: pokarmowego, oddechowego, krwionośnego i ruchu.

Aby zapamiętać elementy poszczególnych układów i ich położenie, uczniowie tworzyli modele układów pokarmowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Na podziw  zasługuje ich zaangażowanie i pomysłowość.

Na kolejnych lekcjach staraliśmy się konstruować proste stetoskopy, aby wysłuchać puls kolegi. Udowadnialiśmy także, że tętno można zobaczyć- drganie patyczka umieszczonego na tętnicy promieniowej lub szyjnej. Inne nasze działania to konstruowanie modelu układu oddechowego – czwartoklasiści stworzyli „ płuca”, z pomocą których mogliśmy przedstawić  proces wymiany gazowej, czyli wdech i wydech. Największą frajdę sprawiło uczniom tworzenie szkieletu z makaronu.

Powyższe działania mocno zaangażowały uczniów, pozwoliły rozwinąć ich kreatywność i wpłynęły na pogłębienie współpracy i wzajemnej pomocy.

Fotorelacja poniżej.