Irlandia w szkole

Irlandia w szkole

W listopadzie klasy IV, VI oraz VIII miały okazję uczestniczyć w zajęciach online prowadzonych przez p.Justynę Mazurek-Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej. Ósmoklasiści zapoznali się z kulturą irlandzką w książce i filmie, szóstoklasiści brali udział w zajęciach pod tytułem „Irlandia w pigułce”, natomiast uczniowie klasy IV zostali „wciągnięci” w świat baśni.

Dziękujemy za interesujące zajęcia!