Innowacja pedagogiczna „FIT IN DEUTSCH” 

Innowacja pedagogiczna „FIT IN DEUTSCH” 

goethejpg

Z początkiem roku szkolnego chętni uczniowie klas II i III gimnazjum zaczęli uczęszczać na popołudniowe zajęcia z języka niemieckiego, których celem jest rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz podniesienie kompetencji językowych gimnazjalistów.

Podczas regularnych zajęć pracujemy na materiałach autentycznych, publikacjach zamieszczanych na stronach Goethe Institut
oraz wykorzystujemy różnorodne środki przekazu rozwijające wszystkie sprawności językowe, mając na uwadze wykorzystanie potencjału naszych uczniów ich talentów i predyspozycji.

Zwieńczeniem, a zarazem ewaluacją naszych działań, będzie przystąpienie przez chętnych uczniów do egzaminu językowego Goethe – Zertifikat A2: Fit in Deutsch.

Życzymy powodzenia i wytrwałości. Viel Erfolg!